«Det handler om kunden»
Ledelse - Risiko - Forbedring
Personvernerklæring for AS Kvariss

1. Innledning


Personvernerklæringen forteller om hvordan AS Kvariss samler inn og bruker personopplysninger.
AS Kvariss, ved Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra AS Kvariss sitt nettsted (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
Vår personvernerklæring forteller om når og hvorfor AS Kvariss samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene om besøkende på våre nettsider, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Vi påser også at ingen får innsyn i informasjon de ikke skal ha.
For oss er IT-sikkerhet en selvfølge, og derfor stiller vi høye krav både til oss selv, og til våre samarbeidspartnere på forskjellige IT-verktøy.

2. Informasjon som innhentes via skjema på våre nettsider


Informasjon som innhentes via våre kontaktskjemaer videreformidles til relevant kontaktperson innad i AS Kvariss. Formålet med denne behandlingen er å kunne svare på aktuelle henvendelser og på eventuell fremtidig korrespondanse. Personopplysninger som innhentes er navn, postnummer, e-post og telefonnummer. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i dette tilfellet er samtykke, GDPR forordningen Artikkel 6 første ledd b).

3. Nettstedsanalyse og informasjonskapsler (cookies)


For at AS Kvariss til enhver tid skal kunne forbedre kvaliteten på nettstedene og de tjenester som tilbys innhenter vi bruksmønster til de som besøker sidene. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er følgende; hvor mange som besøker sidene, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukeren kommer fra og hvilken nettleser som benyttes.
Vårt analyseverktøy bruker informasjonskapsler (cookies) som er små midlertidige filer som blir lagret på din enhet når du besøker et nettsted. Filene blir slettet automatisk etter en gitt tidsperiode eller når nettsiden du er på lukkes.
For å ivareta personvernet anonymiseres opplysningene slik at man ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt person. Dette gjøres ved å bruke IP-anonymisering i analyseverktøyet der man fjerner de sifre i IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides.
Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå samtykke i lagring av informasjonskapsler. På nettvett.no kan du se hvordan du selv kan styre dette: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler.

4. Utlevering av informasjon til tredjepart


AS Kvariss deler ikke personopplysninger med tredjepart, med unntak av kontaktinformasjon mot våre egne medlemsbedrifter, når det er relevant for henvendelsen eller vi har en inngått samarbeidsavtale.

5. Databehandleravtaler


Hjemmesidehuset AS er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg?


Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge som det er nødvendig, eller vi er pålagt lagring ved lov, og så lenge vi har et medlemssamarbeid/forhold med din bedrift.
Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov. f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

7. Rettigheter


Som bruker av våre nettsider har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensning i behandlingen av personopplysninger.
Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 andre ledd bokstav d). Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no.

8. Endring av personvernerklæringen


Med jevne mellomrom vil det være behov for å oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette via vår nettside www.kvariss.no.

Ring oss på: (+47) 95 21 99 99
E-post: post@kvariss.no
VELKOMMEN TIL KVARISS!

AS Kvariss ble stiftet i 2015 av sivilingeniør og EOQ kvalitetsleder og Lean Black Belt Arild Førsund. Vi utfører rådgivning innen Lean forbedringsledelse, kvalitets- og risikostyring. Vi holder til i Mandal, men tar oppdrag i hele Norge.

Gjennom små og store prosjekter har vi opparbeidet bred erfaring, og vet av erfaring hva vi er gode for. Uansett type eller størrelse på oppdraget kan din bedrift forvente den samme høye standard fra vår side. Respekt og tillit er viktige verdier for oss, og et nært samarbeid med kunden har høy prioritet.

Som kunde hos oss kan du forvente deg profesjonelle og erfarne arbeidere som har kunden i fokus. 
Vi anser oss selv som svært fleksible, både når det kommer til arbeidstid, arbeidsområder og løsninger for kundene.
Vi er en løsningsorientert bedrift. Det er viktig for oss som bedrift å løse problemer og møte utfordringer i et oppdrag/jobb.
KVALITETSLEDELSE

Hva vi kan tilby:

  • Organisere / lede / støtte bedriften ved etablering av ledelsessystem eller ved overgang til ISO 9001:2015
  • Veilede ledelsen om hvilke krav ISO 9001:2015 stiller til organisasjonens ledelsesprosesser
  • GAP-analyse: Hva har vi og hva mangler?
  • Kartlegge og beskrive organisasjonens kontekst og omfang
  • Risiko- og mulighetsanalyse
  • Prosesskartlegging
  • Kvalitetsrevisjoner

Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med kundens prosesseiere og under medvirkning fra ledere og medarbeidere med relevant kunnskap om de ulike prosesser.

"Den som har skoen på, vet best hvor den trykker"
FORBEDRINGSARBEID

Gjennom samarbeidsavtale med Kaizen Institute Norway AS støtter vi innføring av Lean i virksomheter i privat og offentlig sektor.

SERTIFISERINGSFORBEREDELSE

1 » Bli kjent med standardens krav
2 » GAP-analyse
3 » Kartlegge kontekst og omfang
4 » Risiko-/mulighetskartlegging
5 » Prosesskartlegging og prosessforbedring
6 » Implementere endringer i ledelsessystemet
7 » Praktisere nye prosesser og rutiner
8 » Gjennomføre interne kvalitetsrevisjoner
9 » Lukke avvik fra interne revisjoner
10 » Implementere endringer og praktisere prosesser og rutiner
11 » Ledelsens gjennomgåelse
12 » Implementere tiltak fra Ledelsens gjennomgåelse
13 » Sertifiseringsrevisjon

KUNDEREFERANSER

SCANMUDRING
Scanmudring is a global leader in the development, manufacture and operation of advanced subsea heavy machinery.

Scanmudring specialise in dredging, excavation and construction work for the oil, gas and renewable energy industries, providing unparalleled operational expertise and a solutions-orientated approach to complex assignments.

KONTAKT OSS

Du kan kontakte oss via telefon: 95 21 99 99
E-post: post@kvariss.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.

Våre arbeidstider er mandag til fredag kl. 08:00 til 16:00. Vi kan påta oss oppdrag utover satte arbeidstider etter avtale. 
KVARISS AS
Kvariss AS som ble stiftet i 2015 av siv.ing. Arild Førsund utfører rådgivning innen forbedring, ledelse, kvalitets- og risikostyring. Vi samarbeider med Kaizen Institute Norway AS (https://no.kaizen.com/).
Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via telefon: 95 21 99 99
E-post: post@kvariss.no
eller via vårt kontaktskjema på Kontakt oss.